• Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Ακ Αλάν, Μανδρίτσα

E-mail Εκτύπωση PDF

 Ακ Αλάν

Το χωρίον τοΰτο εΰρίσκεται εις το Δυτικόν μέρος τοΰ θύλακος "Εβρου επι των συνόρων Ελλάδος - Βουλγαρίας. Ολίγον απέχει της μεθορίου έπεδικάσθη όμως εΐς την Βουλγαρίαν.
'Επί Τουρκίας ήνθει καί έσφιζεν από έθνι
κόν παλμόν και πολιτιστικήν πρόοδον. Οι περισότεροι τών κατοίκων ήσαν βα­φείς καΐ ηύπόρουν μέ την τέχνην αυτήν της βαφής τών ενδυμάτων πάντων τών περιχώρων ανδρών και γυναικών. Γεωργίαν είχαν περιωρισμένην αλλ' ή οικια­κή των οικονομία, εν συνδυασμώ με το εισόδημα τής μετάξης, ήτο άξιοζήλευτος και λελογισμένη. Ό Άκ - Άλανιώτης ,καλώς έρρύθμιζε τα τοΰ οίκου του. Ουδέποτε εδαπάνα άπερισκέπτως και αν δεν τώ άπέμενεν απόθεμα. Είχον το πνεύμα άποταμιεύσεως άνεπτυγμένον και έκ φύσεως το έμπορικόν πνεΰμα έμφυτευμένον. Παροιμιώδεις κατήντησαν εις τα περίχωρα και τάς πόλεις τής Θρά­κης αί ανωτέρω άρεταί τών κατοίκων τοΰ χωρίου αυτοΰ. Και δι' αυτό και τώρα ακόμη, όπου υπάρχει Άκ - Άλανιώτης έγκατεστημένος — και υπάρχουν παντού — διακρίνονται μεταξύ τών άλλων εις οικονομικήν εύεξίαν καΐ πολιτιστικήν πρόοδον.

περισσότερα για το Ακαλαν από τα 'Θρακικά' σε pdf. κωδ: thraki

Ακ Αλάν στο ΕΜΘ

Μανδρίτσα

Μέχρι το 1913 η Μανδρίτσα ήταν μία Ελληνική κωμόπολη της Βόρειας Θράκης, (σημερινή νότια Βουλγαρία). Βρίσκεται στην οροσειρά της Ροδόπης, δυτικά του Διδυμοτείχου δύο χιλιόμετρα εντός του βουλγαρικού εδάφους και απέχει 50 χλμ. από την Αδριανούπολη και 15 χλμ. από το Ορτάκιοϊ(σημερινό Ιβαίλογκραντ).

Ο πληθυσμός της το 1913 υπερέβαινε τις 3.000 άτομα και υπήρχε έντονη οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Κυριότερες δραστηριότητες των κατοίκων ήταν η σηροτροφία, η κατεργασία μεταξιού, η βιοτεχνία και το εμπόριο. Λειτουργούσαν 4 αλευρόμυλοι,22 σησαμοελαιοτριβεία,1 κοινοτικό πλινθοκεραμοποιίο, χυτήριο το οποίο κατασκεύαζε φημισμένες καμπάνες, βυρσοδεψία, βαρελοποιίες, βαφείο, βιοτεχνία αεριούχων ποτών, αρκετά αποστακτήρια ούζου και αρκετές βιοτεχνίες και οικοτεχνίες που κατασκεύαζαν όπλα, οικιακά σκεύη, κοσμήματα και άλλα προϊόντα. Υπήρχαν επίσης 20 εργαστήρια παραγωγής παστεριωμένου σπόρου μεταξοσκώλικα που πραγματοποιούσαν μάλιστα εξαγωγές σε πολλές χώρες.

Υπήρχαν 2 εκκλησίες και 3 σχολεία(Αστική σχολή, Παρθεναγωγείο και άρτιο νηπιαγωγείο)ενώ αρκετοί Μανδριτσιώτες συνέχιζαν τις σπουδές τους στην Αδριανούπολη, στην Αθήνα, στα Γιάννενα, στην Προύσα και το Παρίσι".

 

φωτογραφίες από τη σημερινή ΜανδρίτσαΑπό τη Μανδρίτσα έχουν τις ρίζες τους πολλοί Βρυσικιώτες, επίσης υπάρχει και τοποθεσία στο χωριό  μας με την ονομασία 'Μαντριτσιώτκα'
Από το Ακ Αλάν έχουν ρίζες ο Θεόφιλος και ο Γουρίδης.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 17 Μάρτιος 2011 08:14  

«Να επιμένεις για τον τόπο,  στα  μικρά πράγματα, γιατί από αυτά απαρτίζονται τα μεγάλα.»

 

Σωτήρης Γεραλής

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΖΩΝΑΡΑΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ