• Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Όμιλος Καλοχωρίου

E-mail Εκτύπωση PDF

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Ομίλου με την επωνυμία  Αναπτυξιακός  Ομιλος  Καλοχωρίου.(Α.Ο.Κ)

 

Αρθρο 1ον

Επωνυμία - Εδρα

Ιδρύεται  Όμιλος - μη Κυβερνητική Οργάνωση - με την επωνυμία  Αναπτυξιακός  Όμιλος  Καλοχωρίου,  με έδρα το Καλοχώρι .

Άρθρο 2ον

Ο ΑΟΚ είναι Όμιλος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί Έλληνες  υπηκόους που έχουν δεσμούς καταγωγής με το Καλοχώρι – Έβρου με κοινό ενδιαφέρον την ανάπτυξη του Χωριού.

Άρθρο  3ον

Σκοπός

Ο Σκοπός του Ομίλου (μη Κυβερνητικής Οργάνωσης) είναι η συνεισφορά των Μελών του στην ανάπτυξη του Περιβάλλοντος, της Λαογραφίας, του Τουρισμού, της Οικονομίας, του Πολιτισμού και της Προβολής του χωριού Καλοχωρίου.

Ειδικότεροι σκοποί

Η μελέτη της ιστορίας του Καλοχωρίου μαζί με κάθε γειτονική  περιοχή   που έστω και για συγκεκριμένη μόνο περίοδο λειτούργησε ενιαία μαζί της, με προσέγγιση όλων των τομέων της ανθρώπινης  ζωής και δράσης στην περιοχή ( πολιτική  , οικονομική, εκκλησιαστική  κλπ ιστορία, ιστορία  γλώσσας, γραμμάτων, τέχνης κλπ ) καθώς και του Καλοχωριώτικου  περιβάλλοντος (φυσική ιστορία, γεωλογική ιστορία)..Η διάδοση των μελετών και των συμπερασμάτων στην ευρύτερη αλλά και στην τοπική  κυρίως κοινωνία  με έμφαση στους νέους και τα παιδιά.Η προώθηση της ιστορικής έρευνας για το Καλοχώρι από τα AEI, φορείς, υπηρεσίες της πολιτείας, Αρχαιολογικές  Σχολές, ανεξάρτητους  ερευνητές.H συγκρότηση συλλογών αντικειμένων, κειμηλίων, έργων τέχνης, εγγράφων διπλωμάτων, φωτογραφιών (στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο ) που έχουν σχέση με το Καλοχώρι. Mε βάση αυτές τις συλλογές  η δημιουργία και λειτουργία  Εκθέσεων και Μουσείων.H δημιουργία και λειτουργία βιβλιοθήκης, αρχείο εικόνας και ήχου και ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.Η προστασία ιστορικών μνημείων  του Καλοχωρίου με παρεμβάσεις και ενέργειες  ή και ένδικα μέσα, προς τα αρμόδια όργανα, υπηρεσίες και φορείς της χώρας μας , της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξένων χωρών καθώς και αντίστοιχων διεθνών οργανισμών.Η υποστήριξη της πνευματικής και πολιτιστικής ζωής στο Καλοχώρι ως προϋπόθεση της ανάπτυξης του ενδιαφέροντος για την τοπική ιστορία.Η διάσωση και διάδοση της λαογραφικής πολιτιστικής κληρονομιάς ( τοπικών εθίμων κλπ ) του Καλοχωρίου.Η προστασία του Περιβάλλοντος  γεωγραφικού χώρου του ΚαλοχωρίουΤην ανάπτυξη αγροτουρισμούΤη  Δημιουργία  δρυμού (οικοσυστήματος) για την προστασία του Πράσινου Βάτραχου και Πελαργού.

Μέσα
Για την επίτευξη των σκοπών του Ομίλου τα κύρια μέσα πού θα χρησιμοποιηθούν είναι :

·        Η εκπόνηση μελετών, διεξαγωγή ερευνών, καταγραφών, αποδελτίωση πηγών   στην Ελλάδα και το εξωτερικό από μέλη, συνεργάτες και ερευνητές με εθελοντική ή αμειβόμενη προσφορά υπηρεσιών.

·        Η απόκτηση αρχειακού υλικού με αποδοχή δωρεών ή αγορά.

·        Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς για μελέτες ,έρευνες και ιδιαίτερα με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Θράκης και ολοκλήρου της Ελλάδας.

·        Η  υλοποίηση,  διαχείριση προγραμμάτων συμβάσεων έργων της  Ευρωπαϊκής Ένωσης , Φορέων, Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδρυμάτων ιδιωτών  και μεμονωμένων χορηγών καθώς και η απλή συμμετοχή σε αυτά.

·        Η διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, επιστημονικών συναντήσεων και, συνεδρίων ,παρουσιάσεων, προβολών, εκθέσεων, εκδρομών και περιηγήσεων ή συμμετοχή σε παρόμοιες δράσεις άλλων φορέων.

·        Η δημιουργία και διάθεση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, ηλεκτρονικών ιστοσελίδων,  ηλεκτρονικού και οπτικοαουστικού υλικού,  εκδόσεων εντύπων, περιοδικών και βιβλίων και η λειτουργία προσωρινών  ή μόνιμων σημείων πώλησης των εκδόσεων  και του οπτικοαουστικού υλικού.

·        Η διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή του Συλλόγου, την οικονομική ενίσχυση του και την στήριξη της πνευματικής και πολιτιστικής κίνησης στο Καλοχώρι.

·        Η απόκτηση μέσων, μηχανημάτων  συσκευών και οργάνων  για την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου.

ελπίζω να μη κάνω κατάχρηση της καλοσύνης των φίλων που με παραχώρησαν το καταστατικό τους

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 07 Φεβρουάριος 2010 12:40  
''Ο γιος μου ο Σωτήρης δεν θα γυρίσει στο χωριό, αλλά στα μάτια της εγγονής μου Ελένης, βλέπω καθαρά την επιθυμία της να ζήσει σ' αυτό'' -Θεόφιλος

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΖΩΝΑΡΑΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ